İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şu ayda yayınlananlar: Mart 2020

Karl Korsch ve György Lukács’ın Engels Eleştirilerinin Zemini

Engels’in yönteminin, Marx’ın yönteminden farklı olduğuna dair saptamalar sıkça yapılır. Engels, Marx’ın fikirlerini ve tarihsel materyalizmi mekanikleştirmekle, kabalaştırmakla suçlanır. Engels’in pozitif bilimleri tarihsel materyalizm ekseninde inceleme çabasının, epistemolojiyi, diyalektik olmaktan çıkartarak kaba materyalist hale sokan bir yaklaşım olduğu dile getirilir. Engels’in, gerçeğin bilgisine yönelik söylediği ve pratiği eksen alan açıklamalarının, bilginin oluşumunu hiçleştiren ve gerçeğin algısını kaba materyalist bir anlayışa…

A Critique of Ollman’s Dialectical Logic

(Bu makalenin türkçesi Devrimci Marksizm Dergisi, kış-bahar 41-42. 2020 sayısında yayınlanmıştır.? Abstract The concepts and categories of positivism cannot move beyond abstract generalizations that solely belong to consciousness. Furthermore, positivism turns these concepts and categories into abstract notions, and measures their reality with metaphysical coherence and non-contradiction. The metaphysician finds the determinations of concepts within things when it looks at…

Bertell Ollman’ın Diyalektik Mantık Anlayışının Eleştirisi

Giriş Bertell Ollman bir süredir Türkiye’de, özellikle Marksist camiada, diyalektik alanında yaygın olarak okunan bir otorite olarak görülmeye başlandı. Özellikle “Marx’ın yönteminden adımlar” alt başlığını taşıyan “Diyalektiğin Dansı” kitabı oldukça geniş bir ilgi gördü. Oysa Ollman’ın diyalektiği kavrayışında çok ciddi sorunlarla karşılaşmaktayız. Günümüzde bilimsel bir yöntem olarak, metafizik bir pozitivizm apaçık bir doğruluk olarak kabul edilmektedir. Bilincin alanı ile nesnel…